องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น

ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ /  โทรสาร 073 - 416722 

Email : office@panpattani.go.th

สำนักปลัด
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร